Räkna orden

Vänta loading...
 • Avbryt typing
 • Upprepa typning
 • Konvertera all text till stor bokstav
 • Konvertera all text till små bokstäver
 • Radera all text
 • 0 Karaktärer
 • 0 Karaktärer (utan mellanslag)
 • 0 Ord
 • 0 Fraser
 • 0 Punkterna
 • 0 sec Läsningstid
 • 0 sec Tid i tal
Ord x1 x2 x3

  Använd det här verktyget för att snabbt få antalet tecken och mellanslag, antal ord, meningar, stycken, läsningstid, taltid och de 10 första sökord med högsta frekvens.